We hebben een aantal veelgestelde vragen over behandelingen en hygiene op een rijtje gezet. Mocht je een aanvullende vraag hebben dan horen wij het graag!

Kan ik een afspraak maken?
Met ingang van 1 mei 2020 is onze praktijk weer geopend voor het geven van individuele fysiotherapie behandelingen. We zijn blij dat we de deuren weer voor u kunnen openen, maar we zullen hierbij wel verschillende maatregelen in acht nemen. Graag uw aandacht voor onderstaande:  

Wilt u uw bestaande behandeltraject vervolgen? Dan plannen we graag weer een nieuwe afspraak voor u in. Vooraf nemen wij met u de CORONA-checklist door en wijzen we u graag op onderstaande CORONA voorschriften. 

Bent u een nieuwe patiënt of heeft u een nieuwe klacht? Als u zich aanmeldt voor een nieuw behandeltraject, zal de intake plaatsvinden met een online of telefonisch consult. Onze fysiotherapeut stelt u onderzoeksvragen en bepaalt samen met u het behandelplan.  Of uw verdere behandeling ook online gaat plaatsvinden of in de praktijk, wordt bepaald tijdens dit consult. Uw therapeut maakt in samenspraak met u de afweging of een behandeling in de praktijk noodzakelijk is voor uw functioneren. 

Wie behoren tot de kwetsbare groep?
Mensen die ouder zijn dan 70 jaar. Daarnaast zijn mensen met de volgende aandoeningen kwetsbaar: 

  • hart- en vaatziekten 
  • diabetes type 2 
  • luchtwegaandoeningen 
  • kanker waarvoor behandeling is ingezet die het immuunsysteem verzwakt 
  • nierfalen 

Hoe veilig is het bij jullie in de praktijk?
Bij het vaststellen van ons beleid in de praktijk zijn we uiterst zorgvuldig te werk gegaan en nemen we meer veiligheids-maatregelen dan de overheid aangeeft.  Wij hebben besloten alleen mensen toe te laten die geen symptomen hebben. Als we een fysieke behandeling moeten doen waarbij we binnen de 1,5 meter contact hebben, dan gebruiken de therapeuten de benodigde beschermingsmiddelen. Verder hebben we alle openbare ruimtes zo ingericht dat 1,5 m. goed gehanteerd kan worden en leven we de instructies voor (hand)hygiëne zeer goed na. 

Waarom gaan jullie open?
We zijn al die tijd wel open gebleven voor behandelingen op afstand en voor behandelingen voor mensen bij wie blijvende schade zou ontstaan als ze niet behandeld zouden worden.  Wat we nu doen is een verruiming. We gaan open voor mensen zonder symptomen en waarvoor een behandeling in de praktijk noodzakelijk is om een goed resultaat te bereiken. Beschermingsmaterialen zijn leverbaar via onze eigen leveranciers. Verder hebben we nog steeds de keus gemaakt om gesloten te blijven voor mensen mèt symptomen. 

Wat kan ik zelf doen om zo veilig mogelijk bij jullie te komen?
Lees onze richtlijnen goed door: https://medplus.nl/onze-richtlijnen-voor-een-veilige-fysiotherapie-behandeling-ten-tijde-van-corona/ 

Wie behoren tot de kwetsbare groep?
Mensen die ouder zijn dan 70 jaar. Daarnaast zijn mensen met de volgende aandoeningen kwetsbaar: 

Wat kan ik zelf doen om zo veilig mogelijk bij jullie te komen?
Lees onze richtlijnen goed door: https://medplus.nl/onze-richtlijnen-voor-een-veilige-fysiotherapie-behandeling-ten-tijde-van-corona/ 

Hoe zit het met de vergoeding van online/ telefonische consulten?
Als u aanvullend bent verzekerd voor fysiotherapie worden video-consulten op dezelfde manier vergoed als een consult in de praktijk. 

Gaan consulten op afstand nog door?
Ja zeker gaan deze nog door. We hebben gemerkt dat we een videoconsult voor veel mensen werkt en net zo effectief is als een behandeling op de praktijk. Verder is het voor mensen die WEL symptomen hebben van hoesten, niezen, keelpijn, koorts en/of benauwdheid in deze fase nog de enige optie om behandeld te worden.